Zapojte se

Jsou liberálně konzervativní hodnoty tím, co určuje Váš život a Vaše životní postoje? Nechcete jen pasivně přihlížet dění kolem sebe, ale být jeho aktivním hybatelem? Staňte se naším členem.

Členství v ODS je otevřeno občanům starším 18 let, kteří si přejí stranu podporovat, chtějí být známi jako její členové, respektují její principy, program a stanovy a nejsou členy jiného politického hnutí či strany.

Občanská demokratická strana je členěna na regionální, oblastní a místní sdružení, která, zjednodušeně řečeno, kopírují kraje, okresy a obce. Každý člen ODS musí být registrován v místním sdružení, registrace ve více místních sdružení není možná. Místní sdružení, ve kterém je člen registrován, nemusí nutně korespondovat s místem bydliště. 

Jak postupovat?

  1. Přihlášku lze vyplnit online prostřednictvím intranetu MojeODS. Přihlášku si můžete také stáhnout nebo opatřit tištěnou formu v některé kanceláři ODS.
  2. Po vyplnění online přihlášky Vás bude kontaktovat manažer ODS nebo předseda místního sdružení a domluví s vámi další postup. Zároveň získáte omezený přístup do intranetu MojeODS a můžete sledovat stav vaší přihlášky online.
  3. Pokud preferujete papírovou formu pak s vyplněnou a podepsanou přihláškou kontaktujte příslušnou oblastní kancelář ODS, případně přímo místní sdružení, do kterého chcete vstoupit.
  4. Členství v ODS vzniká vlastnoručním podepsáním přihlášky, rozhodnutím rady místního sdružení a zaplacením členského příspěvku. Osobní účast zájemce o přijetí do ODS musí být uskutečněna na usnášeníschopném zasedání místní rady, které předcházelo či předchází rozhodování o přijetí zájemce. Jejich základní výše se v různých oblastních sdruženích liší, zhruba se pohybuje okolo 500,- Kč za rok, studenti, ženy na mateřské dovolené a důchodci platí méně, obvykle 200 Kč za rok.
  5. Členovi ODS je vystavena karta člena s čárovým kódem.

Podporovatelé ODS

Volnější formou podpory ODS a zapojení se do života strany jsou Podporovatelé ODS. Ti sdružují všechny sympatizanty a dobrovolníky, kteří chtějí přispět k úspěchu ODS na české politické scéně a zároveň nechtějí být z jakéhokoliv důvodu přímo jejími členy. Tým podporovatelů je zkrátka otevřen všem, kteří se ztotožňují s hodnotami a programem, jež ODS reprezentuje, a kteří chtějí pomoci svou snahou k tomu, aby tyto hodnoty byly v naší zemi prosazovány.

Úroveň aktivity v týmu Podporovatelů je zcela dobrovolná a závisí pouze na vlastní vůli každého z členů. Význam týmu Podporovatelů roste především v době předvolebních kampaní, kdy je přímo zapojen do předvolebních akcí ODS. Jeho činnost se však nemusí odvíjet pouze od oficiálních stranických a kampaňových akcí, ale členové mohou samozřejmě projevovat také vlastní iniciativu, pořádat různá setkání a další akce. Modrý tým tak není pouze příležitostí pro podporu pravicové politiky, ale také pro poznání nových lidí, vzájemnou interakci a diskusi.

Máte-li tedy zájem o přímou podporu ODS, chcete-li se setkávat v rámci kampaně s jejími představiteli a získávat aktuální informace a zároveň nechcete být členy ODS, neváhejte a zapojte se do týmu.

Kontakt:

(níže uvedené kontakty mohou využít i zájemci o členství v ODS Praha 4)

Václav Růth

oblastní manažer

Email: os.praha4@ods.cz

Telefon: +420 603 489 861

FACEBOOK: ODS Praha 4