KULTURA

 

„Obec kulturu neorganizuje, má ale podporovat ty, co kulturní aktivity vlastním nasazením vytvářejí“

  • Základem pro rozvoj kultury je aktivní grantová politika MČ zaměřená na podporu životaschopných kulturních aktivit všech žánrů.
  • Kulturních akce pro děti a mládež jsou naší grantovou prioritou, podobně chceme podpořit i aktivity zaměřené na seniory.

 

„Městská část dodá prostory a publicitu, lidé dají kulturním akcím obsah“

  • MČ poskytne prostor v radničním tisku i na webových stránkách všem kulturním aktivitám pořádaných na území MČ P4.
  • Budeme usilovat o efektivní využití majetku MČ P4  subjekty provozujícími kulturní činnost, nezapomeneme ani na okrajové žánry
  • Zasadíme se o maximální využití kulturních center Novodvorská a Sigma, stejně jako místně specifických zařízení, jakým je například Branické divadlo

 

„Kultura na Praze 4 ať je nejen pro rezidenty, ale i pro ty, kteří na Praze 4 pracují“

  • Máme zájem smysluplně spolupracovat s organizátory aktivit celopražského významu -  např. při pořádání výstav v nákupních centrech, sportovních akcí a koncertů