Ing.František NIKL, MBA

člen Komise životního prostředí

MUDr. Dušan Pavlíček

člen Komise zdravotně sociální a rodinné politiky

Patrik OPA

člen Komise pro sociální bydlení

Bc. Nikola ŠAFRÁNEK

člen Komise pro kulturu, volný čas a náboženské společnosti

Mgr. Zdeněk DRÁBEK

člen Komise pro řešení pohledávek

Ing. Olgerd PUKL

Člen Komise pro dopravu