POHYB NEZBYTNÝ PRO ŽIVOT

 

„Kvalita a pohodlí jsou drahé, levná řešení vyžadují velké oběti. Doprava ve městě je uměním kompromisu!“

 • Přednost hromadné dopravě je řešením přijatelným pro všechny
 • Hromadná doprava není základem sociálního systému, ale páteří pohybu po městě. Proto nebudeme jezdit zadarmo, ale rozumná výše jízdného ušetří prostředí města.
 • Hromadná doprava musí být stabilní, dostupná, spolehlivá a přitom ekonomická
 • Zkultivujeme komunikace cestou tiššího povrchu, bezpečnostních opatření a dostatku zeleně
 • Urychlíme tvorbu klidových zón v rezidenčních čtvrtích
 • Dokončení Pražského a městského okruhu nesmí zůstat snem!  Bez nich je regulace dopravy jen přehazováním problému z místa na místo!
 • Metro D je pro Prahu 4 nutnost, a to nejen pro dopravní obsluhu, ale také jako základ moderního řešení dopravy v klidu

 

Prosperita bez pohybu zaniká, bez prostředí k životu prosperita ztrácí smysl.“

 • Praha 4 není parkoviště pro mimopražské!
 • Příměstský vlak nahradí stovky aut i parkovacích míst.
 • Jsme pro neprodlené vybudování parkovišť P + R na Kačerově a u Branického nádraží s přímou vazbou na metro a tramvaj
 • Lidem s pohybovým handicapem netvořme další bariéry a efektivně odstraňujme ty stávající
 • Pěší a cyklistická doprava ať má prostor je všude tam, kde má reálné využití a neomezuje dopravu hromadnou

 

Každý pohyb má svou cenu – zvažme prosím, zda využít slevu na druhém konci města je skutečně efektivní“