PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

 

„Čisté prostředí a funkční mobiliář jsou předpokladem pro spokojený život“

 • Naší prioritou je boj proti prachu. Podpoříme opatření vedoucí k jeho přirozenému záchytu, jakým jsou např. zelené tramvajové pásy či budování zelených pruhů podél chodníků.  
 • Samozřejmostí je pravidelné čištění a kropení exponovaných ulic
 • Vypracujeme plán údržby, obnovy a rozvoje alejí. Prioritou je pro nás ochrana těch stávajících. Jsme proti bezmyšlenkovité likvidaci jakékoli zeleně.
 • Soustředíme se na efektivní správu a údržbu majetku vlastněného naší městskou částí. Pilířem jsou spolehliví správci oblastí.
 • Chceme komunikovat s pejskaři, podpoříme výchovu dětí i těch starších ke správné péči o čtyřnohé „spoluobčany“. Psí louka s agility parkem je pro tyto účely ideální, mějme jich víc!

 

„Městskou čtvrť rozvíjíme s rozumem a v souladu s přáním lidí“

 • Zahájíme plošnou regeneraci infrastruktury v obytných zónách – nové chodníky, místní komunikace s vyvýšenými přechody a zpomalovacími prahy, rozšiřování uliční zeleně.  
 • Ve spolupráci s místními občany a spolky vytýčíme pro každou katastrální obec priority rozvoje - veřejný park, vybavená sportoviště pro malé i velké, psí louka s agility parkem aj.
 • Vhodným využitím obecního majetku usměrníme soukromé lokální aktivity v oblasti drobných prodejen a služeb.
 • Jsme pro privatizaci předzahrádek činžovních domů a vznik komunitních zahrad.
 • Vytipovali jsme lokality na zřízení společenských komunitních center s veřejným přístupem na internet, posluchárnou a aktivním programem pro místní děti i dospělé.

 

„Sport a jeho podpora nesmí v našem programu chybět, investice do sportování se vyplatí“

 • Na školách zacílíme na rozvoj sportovních kroužků. Založíme sportovní ligu žáků mateřských, základních a středních škol Prahy 4
 • Chceme zvyšovat finanční a materiální podporu sportovním oddílům a tělovýchovným jednotám. Podpoříme i jimi pořádané veřejné sportovní soutěže.
 • Pomůžeme zajistit finančně dostupné odborné poradenství (daně, účetnictví, bezpečnost provozu, čerpání grantů a dotací) neziskovým spolkům a sportovní klubům z Prahy 4
 • Vyžadujeme odborné vzdělávání trenérů a cvičitelů ve školních kroužcích i sportovních oddílech, jsme připraveni ho podpořit i finančně.
 • Zaštítíme výstavbu areálů pro moderní sporty – in-line okruhy, florbalová hřiště, trial parky.