Kubín O_DSC8016_u.jpg (26,5 kB)

Naši kandidáti do PS ČR

Úvodní slovo Petra Fialy

Není dnes politický program jen zbytečnost a přežitek? V poslední době takový názor slýcháme od mnoha „zasvěcených“ komentátorů. Voliče prý program nezajímá, k volebnímu úspěchu není potřeba, dokonce snad může být překážkou. Bez programu je přece možné snadněji měnit své postoje podle momentální situace. Voličům prý stačí jen pár líbivých hesel vymyšlených marketingovými agenturami a slib, že se budou mít všichni lépe.

Naše zkušenost i naše přesvědčení jsou jiné. My v ODS považujeme takové pojetí světa a politiky za krátkozraké a především nebezpečné. Voličům proto předkládáme silný a kvalitní program. Program, který se opírá o hodnoty a principy, jež dlouhodobě zastáváme a jimž věříme.

Často opakuji, že vracíme politice její smysl. A tento program je nejlepším příkladem toho, že to není fráze. Jasně ukazuje, v čem spočívá kvalitní pravicová politika podle ODS. Ve 13 kapitolách nabízíme 190 konkrétních kroků, jak lidem zlepšit život. U každé kapitoly je přehledně shrnuto, co zavedeme, co zrušíme a co prosadíme.

Do podzimních sněmovních voleb 2017 jdeme – s podporou Strany soukromníků ČR - z opozice. To ale neznamená, že jen kritizujeme. Jako strana s dlouholetými zkušenostmi, která má ambici opět převzít vládní zodpovědnost, dobře víme, že voliče přesvědčíme hlavně navrhovanými řešeními. Zde jsou.

Naše návrhy – bez ohledu na to, jak moc jsou radikální – nejsou momentálními nápady ani jen bez rozmyslu navrženými tezemi. Jsou vždy pečlivě promyšlené a propočítané. To se týká jak navrhovaných daňových změn, tak i boje s byrokracií, zjednodušení komunikace se státem či podpory vzdělávání. A podobné je to i v dalších oblastech, od zdravotnictví přes bezpečnost až po zajištění kvalitního života na venkově.

Program ODS tentokrát vznikal trochu jiným způsobem, než je obvyklé. Do jeho tvorby měli kromě našich expertů a nezávislých odborníků možnost zasáhnout i občané v rámci kampaně „Tvoříme program“, během níž jsme pořádali veřejné debaty ve všech krajích ČR. Přijímali jsme také návrhy prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách. Velké množství námětů nás samotné překvapilo. Je jen důkazem, že lidé si důležitost dobrého volebního programu uvědomují. I díky tomu můžeme nyní voličům předložit silný program pro silné Česko.

Kompletní program ODS najdete na stránkách ODS.cz

Kandidáti ODS z Prahy 4:

Marek Benda (číslo 6)

 

„Chci klidně chodit spát a beze strachu vstávat, své děti po svém vychovávat.“

 • Mnoho lidí prý tvrdí, že za komunismu jsme se měli lépe. Neměli, snad s výjimkou pár desítek tisíc pohlavárů, kteří aktivně zrazovali vlastní národ a spolupracovali s okupanty. Komunisti nám nabídli blahobyt výměnou za naši svobodu. Výsledkem byla bída a otroctví.
 • Tak to bude vždycky. Svoboda má tu vlastnost (podobně jako například zdraví), že dokud ji člověk má, připadá mu bezcenná. Pak máme tendenci vyměnit ji za větší míru bezpečí, péče, prosperity, pořádku, ale třeba i potrestání těch, kterým to přejeme.
 • To je však obchod s ďáblem. Jak víme už z pohádek, takový obchod nikdy nedopadne dobře. Prodáme-li někomu naši svobodu, vezme si nejen ji, ale pak i všechno ostatní.
 • Dvacáté století je v naší zemi spjaté s neustálým bojem, utrpením, oběťmi. Bojovali naši předci na bojištích Evropy, Asie či Afriky, v protinacistickém či protikomunistickém odboji za vyšší sociální jistoty nebo za blahobyt? Nikoli, bojovali za svobodu. Za možnost rozhodovat o osudu svém, své rodiny i vlasti bez diktátu shůry. Naši nejstatečnější volili svobodu, ač nezapomínali, že je spojena s odpovědností. Chtěli, abychom za úspěchy či neúspěchy, podařené či pokažené životy nesli odpovědnost sami, bez vlivu ať již milostivého císaře, nebo zrůdných nacistických
 • a komunistických tyranů.
 • Vždy budu bojovat za to, abychom si tuto svobodu nenechali vzít žádnou kolektivistickou či diktátorskou pěstí, byť moderně obalenou v sametové rukavici.

Co prosazuji pro rodinu?

 • Rodina je a má být hlavně samostatnou jednotkou, do které stát zasahuje jen v případě excesů.
 • Budu prosazovat společné zdanění manželů. Zejména v případě zavádění nových daňových pásem by jeho význam pro příjem rodiny velmi vzrostl.
 • Budu prosazovat právo převádět procento důchodového spoření svým rodičům. Lidé, kteří řádně vychovali děti a věnovali tomu nemalý čas, úsilí a výdaje, mají právo, aby mohli být svými dětmi ve stáří podpořeni.
 • Budu bránit dalším zásahům státu do výchovy. Žádné diktování zdravé stravy, životního stylu, povinné sexuální výchovy ve školách a podobných výmyslů. Rodiče mají dost vlastního rozumu. Stejně tak jsem pro právo na volný výběr školy včetně domácího vzdělávání.

Co prosazuji pro spravedlnost?

 • Hlavním úkolem státu je zajistit spravedlivé rozhodování sporů a potrestání porušení práva.
 • Musíme nadále omezovat náklady zejména drobných exekucí. Není možné, aby se z dluhu pár set korun stával závazek za desetitisíce.
 • Soudní řízení musí být rychlé a účinné, ale není možné, aby se tak dělo na úkor jeho spravedlnosti.
 • Stát a soudy musí chránit právo občana na soukromí. Je třeba omezit možnosti šmírování a nahlížení do ložnic, ať už se jedná o soukromé bezpečnostní agentury, bulvární plátky, nebo i státní orgány. A odškodnění za zásah do práv musí být rychlé a účinné.
 • Státní zastupitelství i policie musí být ve vyšetřování nezávislí na politické moci, ale musí nést jasnou odpovědnost, pokud obviní a očerní nevinného.
 • Žádná majetková přiznání pro každého občana. Je to jen první krok k vyvolání závisti a rozpoutání třídního boje.

 

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. (číslo 22)

kandidát do Poslanecké sněmovny za ODS, vysokoškolský pedagog, zastupitel MČ Praha 4, advokát

Životopis

Mám vysokoškolské právnické a ekonomické vzdělání. Působím jako vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vedle akademické pozice jsem i advokátem.

Členem ODS jsem od roku 1992. Během uplynulých cca dvaceti pěti let svého členství v ODS jsem vykonával funkce na místní a oblastní úrovni strany, byl jsem členem komise pro revizi stanov.

Od roku 2014 jsem zastupitelem městské části Praha 4, kde se věnuji zejména problematice péče o seniory, bezpečnosti a tématům týkajících se justice.

V roce 2017 jsem byl nominován kandidátem ODS pro volby do Poslanecké sněmovny PČR. Při vědomí si, že demokracie je neodmyslitelně spojena s odpovědností, při vědomí si toho, že právo musí sloužit lidem, zaměřuji se na fungování justice, přičemž se nevyhýbám ani diskusi o přímé volbě soudců ve všeobecných volbách. Mezi moje další témata pak patří postavení a konání České národní banky anebo podstata a smysl akciových společností a akciových burz, včetně jejich poslání pro širokou veřejnost.

Ing. Ondřej Kubín, MBA (číslo 34)

kandidát do Poslanecké sněmovny za ODS, 
ředitel pro inovace

Motto: Si vis pacem, para bellum – Chceš-li mír, připravuj se na válku

V době voleb do poslanecké sněmovny mi bude 35 let, s manželkou Míšou vychovávám pubertální dceru Dianku, skifařku tělem i duší, dvouletého syna Mathiase AKA Vynálezce Alva a v září by se nám měla narodit dcera Adrianka, na jejíž pubertu se již nyní těšímJ.

Do politiky jsem vstoupil v době, kdy ODS padala strmým pádem na své politické a morální dno, a zároveň to byla i doba, kdy se Miloš Zeman stal prezidentem České republiky. Ani na jedno jsem se nemohl dále nečinně dívat a rozhodl se aktivně zapojit. A pokud by se to nestalo tehdy, stalo by se to nyní, při vzestupu Andreje Babiše.

Smýšlením se považuji za liberálního demokrata se sklony k patriotismu a utopickému vizionářství. Vzhledem k mým pracovním i životním zkušenostem z různých koutů světa (pobýval jsem v Austrálii, Novém Zélandu, Španělsku, Francii), nevidím některé věci tak černobíle, zároveň nejsem vzhledem k mému věku tolik postižen 40lety za oponou, a tudíž i fobií ze všeho neznámého, a stigmatem „hlavně nevyčnívat“ (což by bylo i tak náročné vzhledem k mé výšce).

Mojí vizí je pružný, sebevědomý stát, velmoc v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Chceme-li zvýšit naší životní úroveň, a tedy zbavit se stigmatu montovny a velkého skladiště, musíme být schopni přilákat high-tech společnosti a nabízet produkty s vyšší přidanou hodnotou.