BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

 

„Cítím se bezpečně“

 • Budeme tvrdě postihovat přestupky proti veřejnému pořádku, nebojíme se exemplárních trestů, jakým je třeba vyhoštění z obce 
 • Zlepšováním stávajícího kamerového systému a veřejného osvětlení posílíme bezpečnost na ulicích
 • Chceme pokračovat v projektu „Bezpečné hřiště“, dobudujeme další dopravní hřiště.
 •  Efektivnějším využitím policistů a strážníků ve vytypovaných rizikových oblastech (školy, divadla, kina…)snížíme kriminalitu
 •  Intenzivní komunikace se seniory nechť je důsledně varuje před triky podvodníků!

 

„Můj majetek je v bezpečí“

 • Budeme nadále napomáhat při ochraně soukromého majetku co nejlepšími zabezpečovacími systémy
 • Pravidelnou kontrolou bazarů chceme dát jasně najevo všem zlodějům a nepoctivcům, že jim jejich praktiky Praha 4 rozhodně nehodlá tolerovat
 • V rámci prevence ničení majetku jsme jednoznačně pro rozšiřování legálních „graffiti wall“. Čištění posprejovaného soukromého majetku zaštítíme granty

 

„Žiju v bezpečí“

 • Chceme mít P4 bez drog: ve spoluprací s městskou policií vytěsníme nepřizpůsobivé z dohledu dětí. Programy pro závislé pouze v dostatečné vzdálenosti od školských zařízení, dětských hřišť a parků!
 • Do hospody patří mariáš. Herny, semeniště závislostí, nechceme!
 • Nepolevíme v tlaku na vlastníky, kteří liknavým způsobem péče o vlastní majetek zavdávají příčinu ke vzniku squatů. P4 musí být místem, kde se squatteři nemají šanci uchytit
 • Velmi stojíme o strážníky znalé místních poměrů, jsme připraveni je patřičně motivovat

Říkáme narovinu: slušný člověk musí mít přednost!