SOCIÁLNÍ OBLAST

 

„Radnice má být informačním centrem a koordinátorem sociálních služeb“

 • Každý, kdo se ocitne v nepříznivé sociální situaci, musí včas získat potřebné informace nezbytné pro řešení svého problému
 • Sociální politika ať efektivně a adresně pomáhá každému, kdo se octne v sociální tísni bez vlastního zavinění
 • Nesmíme dopustit zneužívání dlouhodobých sociálních služeb, jsou určeny především seniorům a osobám se zdravotním postižením
 • Upřednostňujeme terénní a ambulantní služby před poskytováním péče v ubytovacích zařízeních
 • Zaměříme se na zvyšování kvality sociálních služeb pro seniory přímo u nich doma
 • Rodiny, pečující o osoby se zdravotním postižením nebo přestárlé podpoříme např. provozováním denních stacionářů či odlehčovacích služeb

 

„Obec není konkurentem neziskových organizací“

 • Neziskové organizace plní nezastupitelnou roli v sociální oblasti a zaslouží proto naši plnou pozornost
 • Grantovou politikou a poskytováním vhodných prostor zaštítíme ty neziskovky, které účinně pomáhají občanům Prahy 4

 

„Obec není realitní makléř“

 • MČ P4 má v současnosti 43 startovacích bytů pro mladé.  Nadále hodláme v této účinné pomoci pokračovat.
 • Ke spokojenosti obyvatel naší obce dokončíme urychleně privatizaci všech vybraných bytů a domů, pravidla pronájmu obecních bytů podřídíme zájmům obyvatel Prahy 4
 • Neprodáme ubytovny spekulantům se sociálními dávkami, ponecháme je ve vlastnictví obce