Výzva pro Magistrát hlavního města Prahy a IPR

Na základě diskuze s občany, pořádanou ODS Praha 4, o plánech, důsledcích a možnostech nového vhledu Táborské ulice a jejího okolí, vzešla tato „Výzva pro Magistrát hl. města Prahy a IPR.

My, obyvatelé městské části Praha 4, kteří jsme se dne 13. října 2016 sešli na Nuselské radnici k veřejné diskusi se  zastupiteli zvolenými za ODS, vyjadřujeme výhrady k  navrženým úpravám, které plánujete uskutečnit při rekonstrukci Táborské ulice. Žádáme vás o pokračování  dialogu s občany a přehodnocení problematických částí vašeho návrhu tak, aby nehrozilo:

Tvoření dopravní zácpy v této lokalitě souběhem jízdních pruhů s tramvajovým pásem a s tím spojené negativní dopady na kvalitu života obyvatel.

Zhoršení dopravní obslužnosti s dopadem na místní zásobování, svoz odpadu a především včasné dojezdy zdravotní záchranné služby, policie a hasičů.

Zrušení velkého počtu parkovacích míst a tím další zabránění místním obyvatelům a návštěvníkům využívat osobní dopravu.

Žádáme o nové posouzení a přepracování již vytvořené studie nezávislými odborníky v oboru dopravního inženýrství a životního prostředí. Požadujeme následné projednání upraveného návrhu s orgány městské části Praha 4 a občany, a to ještě před započetím jakýchkoliv prací týkajících se rekonstrukce ulice Táborská a dopravních úprav v navazujících lokalitách: náměstí Hrdinů, ulice Na Pankráci a Na Veselí.

V případě, že se chcete jakokli (např. podpisem) připojit k této výzvě, neváhejte se, prosím, obrátit na:
Bc. Lucie Michková, e-mail: lucie.michkova@praha4.cz