Naše dvacetero

TO PRAVÉ DVACATERO                                                                      

 1. Naší zásadou je zodpovědné hospodaření, vyrovnaný rozpočet a nulové dluhy.
 2. Vyhlašujeme boj všem dírám v komunikacích! Praha 4 potřebuje pravidelné, rychlé a poctivé opravy silnic a chodníků.
 3. Využijeme veřejné diskuse o nových stavebních záměrech a zásadních investičních akcích.
 4. Zahájíme plošnou regeneraci infrastruktury v obytných zónách: nové chodníky, mobiliář, více uliční zeleně.
 5. Bezpečná Praha 4 je prioritou. Velmi stojíme o strážníky znalé místních poměrů, kteří jsou našim občanům denně k dispozici. Intenzivně hledáme cesty, jak omezit podomní prodej.
 6. Dokončení Pražského okruhu nesmí zůstat jen snem. Jsme proti průjezdu těžké nákladní dopravy Prahou 4.
 7. Hodláme podporovat  organizaci lokálních aktivit a spolupracovat při pořádání společenských akcí, výstav, sportovních akcí či koncertů.
 8.  Praha 4 není parkoviště pro mimopražské. Chceme rychlé vybudování P+R parkovišť u Branického nádraží a na Kačerově.
 9. Podporujeme městskou hromadnou dopravu. Ta musí být stabilní, dostupná, spolehlivá a přitom ekonomická.
 10. Metro D je pro Prahu nezbytné. Uděláme maximum pro urychlené zahájení výstavby stanic metra v Praze 4 .
 11. Fandíme drobným a středním podnikatelům. Vhodným zacházením s obecním majetkem podpoříme jejich lokální aktivity.
 12. Zjednodušíme jednání občana s městem, odstraníme zbytečné cesty na úřad.
 13. Budeme prosazovat vznik areálů pro moderní sporty: in-line okruhy, florbalová hřiště, trial parky, multifunkční hřiště.
 14. Ve školství věnujeme finance do kvality. Naše zařízení mají dostatek kapacity pro místní děti, Nemáme proto strach odměnit úspěšné učitele.
 15. Zasadíme se o efektivní využití kulturních center Novodvorská a Sigma, stejně tak i místně specifických zařízení, jakým je například Branické divadlo.
 16. Dostatečným přísunem informací a pořádáním kurzů zlepšíme finanční gramotnost. Zachováme stávající kurzy práce s počítačem a internetem.
 17. Upřednostňujeme terénní a ambulantní sociální služby. Zaměříme se na zvyšování kvality služeb přímo u seniorů doma.
 18. Pravidla pronájmu obecních bytů podřídíme zájmům obyvatel Prahy 4. Sociální byty a ubytovny ponecháme ve vlastnictví obce a neprodáme je spekulantům s dávkami.
 19. Ctíme tradiční středoevropskou kulturu. Nehodláme investovat ani korunu do pozitivní diskriminace a výuky neevropských náboženství.
 20. Slušný člověk musí mít vždycky přednost před darebákem!!!