Modrá Praha 4 ano, ale jinak...

Naši plechoví miláčci nás vozí, těší a taky obtěžují. Většina z nás považuje auto za jednu z příjemnějších možností cestování, pro někoho je pracovní nebo i osobní nezbytností.

 

Parkování, vznešeně nazývané doprava v klidu, je ve velkém městě problém k řešení. ODS dlouhodobě nepovažuje za řešení problémů restrikci bez nabídky jak jinak potřebu parkování řešit. Není-li současně nabízena kapacita parkovišť pro návštěvníky, pro rezidenty ani dostatečná kapacita záchytných parkovišť P + R, tak je restrikce pouhým přehazováním problému z místa na místo a lze ji tolerovat jen v nejcennějším historickém jádru Prahy.

 

K současnému návrhu zón placeného stání pro Prahu 4 vznesla ODS na Radě MČ Praha 4 řadu výhrad a rada pak i schválila za Prahu 4 vyjádření s několika stranami požadavků na změny, doplnění a prosté opravy. Jako představitelé ODS nemáme problém s tím, že užívání veřejného prostoru pro soukromý účel parkování má být určitou formou zpoplatněno, protože jinak bychom všichni z veřejných peněz hradili prostor jen pro část obyvatel - uživatelů vozidel parkujících na ulici. Navrhované řešení z magistrátu je však velmi nekvalitní, omezující a ztěžující pohyb obyvatel a spotřebuje celou úhradu na svůj vznik a provoz.

 

Nesouhlasíme s další nedomyšlenou nekvalitní byrokracií!

Ing. Zdeněk Kovařík, za ODS Praha 4, autor je zástupce starosty a člen Komise územního rozvoje a výstavby