Kynychová vrací týraným ženám sebevědomí

V neděli 20. března 2016 odstartovala za osobní účasti zástupce starosty MČ Praha 4 Ing. Zdeňka Kováříka a předsedkyně Výboru pro bezpečnost MČ Praha 4 Bc. Lucie Michkové neobvyklá republiková tour cvičitelky Hanky Kynychové. V rámci projektu „Zkus to říct“ ji pořádá Policie ČR v několika dalších městech na podporu prevence a osvěty v oblasti domácího násilí a násilí uplatňovaného na ženách. „Místem činu“ byl tentokrát Jižní sál Kongresového centra Praha. Účastnice zde strávily vskutku aktivní dopoledne. Do tří hodin patřilo nejen cvičení pod vedením trenérky ale i ochutnávky vhodných pokrmů a přednášky či besedy o zásadách zdravého životního stylu.

„Cvičitelka Hanka Kynychová zažila domácí násilí ze strany partnera na vlastní kůži a nestydí se o svých zážitcích otevřeně hovořit, stává se tak kamarádkou i zpovědníkem účastnic tour a tak dokáže změnit jejich vnímání zdánlivě bezvýchodné životní situace, a to je velmi cenné“, říká zastupitelka a předsedkyně Výboru pro bezpečnost MČ Praha 4 Bc. Lucie Michková, ODS, a dodává: „Jsem proto ráda, že právě naše městská část tuto aktivitu podpořila a že republiková tour odstartovala právě u nás, vždyť i u nás se některé ženy s touto problematikou potýkají“.

„Na projektu mě zaujala hlavně jeho celková koncepce. Ukazuje ženám i jiné způsoby, jak rozpoznat domácí násilí a bránit se mu, než využívat jenom řešení, která nabízí Policie ČR.“, poznamenal v průběhu dopoledne zástupce starosty MČ Praha 4 Ing. Zdeněk Kovařík, ODS.

„Chci dodávat ohroženým ženám sebevědomí. Ze všeho nejtěžší je pochopit danou životní situaci, to, že vina není na straně oběti, ale agresora. Jedině to může přivést oběť ke změně chování, ke konečnému vítězství“, konstatovala v závěru programu cvičitelka Hana Kynychová.

Zájem o tour „Zkus to říct“ je už dnes tak velký, že v průběhu roku zavítá jistě nejen do již naplánovaných čtyřech měst, ale i do dalších míst Česka.