Centrum Klinika v jeslích na Praze 4?

V prvé řadě jde o nelogické a nekoncepční přesouvání problému z jedné městské části na druhou.

ODS Praha 4 se důrazně vymezuje proti zbabělým návrhům magistrátu hl. města Prahy, problém Autonomního sociálního centra Kliniky na Praze 3 NEŘEŠIT a jen přesunout na Prahu 4. Nehledě na to, že tato varianta nebyla s nikým z radnice Prahy 4, která je stále smluvním uživatelem objektu jeslí, komunikována.

Magistrát v médiích manipuluje s nemovitostí, kterou má doposud ve výpůjčce Praha 4. Jedná se o objekt určený ke vzdělávacím účelům, přímo sousedící mateřskou školou a proto by měl být k těmto účelům užíván i v budoucnu. Jak říká Jaroslav Míth: „Optimální se jeví úprava pro magistrátní ZUŠ Lounských, která má na Praze 4 nedostatečné prostory.“ ODS Praha 4 je zásadně proti jakékoli manipulaci s objektem v jiném směru, než je jeho původní účel užívání. 

Z hlediska kladení důrazu na bezpečnostní otázku v lokalitě a okolí ulice Znojemské, je ODS Praha 4 významně proti zřízení v minulosti ohrožovaného centra Kliniky v budově, která se nachází v těsném sousedství mateřské školy. Jak říká Lucie Michková: „Už v současné době evidujeme zvýšený výskyt nepříznivých jevů v okolí Znojemské i objektu jeslí a financujeme proto zvýšenou ostrahu. Místní obyvatelé naprosto oprávněně volají po větším bezpečí a je nepřijatelné riziko zvyšovat“.