JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D

 Komise pro domy s pečovatelskou službou