1. Ing. Eva Kárníková, MBA

Povolání: finanční manažerka

Věk: 51 let