7. Ing. Milan Kubín

Povolání: dopravní inženýr

Věk: 77 let