5. Ing. Miroslava Niemec Studenovská

Povolání: ekonom

Věk: 71 let