2. Ing. Ondřej Kubín, MBA

Povolání: projektový manažer, průmyslové inovace a environmentální inženýring

Věk: 32 let