Šaria a Člověk v tísni

Už i jen poslouchat Šimona Pánka je hanba!

Tak nám v televizním pořadu Události komentáře na téma migrační krize vystoupil ředitel jedné z nejbohatších neziskovek hospodařících s ročním rozpočtem několika set milionů Kč. Povětšinou vytahaných z kapes daňových poplatníků, sama tato neziskovka nic netvoří, jen spotřebovává.

Kromě typických povýšeneckých výpadů na téma jak je ta Česká republika hrozná, že nechce masově přijímat muslimské migranty pronesl i další neslýchanou větu. Podle Šimona Pánka není právo šaría problém, pokud se aplikuje dovnitř komunity.

No to snad ne! Naše země není tak krásná jen tak. Na to musely dřít celé generace našich předků jeden a půl tisíce let. A bránit ji. Stálo to neuvěřitelné množství potu, slz a krve. Doslova. Nejlepší synové a dcery našeho národa zemřeli mimo jiné proto, abychom si byli v naší zemi rovni. Pokud píšu všichni, myslím tím i ženy. To vše chce Šimon Pánek jen tak z fleku zmuchlat a zahodit jako kus starého papíru do koše!

Svoji zemi máme jen propůjčenou. Dostali jsme ji od našich předků a jednou ji předáme našim dětem. Nemáme právo ji zničit !

Velkým výdobytkem naší země celých staletí práce, dřiny a obrany je to, že si jsou občané v naší zemi rovni (alespoň zatím), že pro všechny platí stejné právo. A teď jen tak od stolu chce pan ředitel připustit, aby nám zde začaly vznikat po vzoru západní Evropy celé lokality, kde domácí právo neplatí! Šaría přece není jen nějaký předpis typu kde se zout a co se nesmí jíst apod. Je to zcela jiná soustava norem, popírající veškeré principy našeho pojetí individuální svobody.

A nejde hned o useknutí ruky za krádež pytlíku bonbónů v samoobsluze, popravu za odpadnutí od islámu. Tak daleko to zatím v Evropě ještě nedošlo. Ale v mnoha západoevropských zemích existují lokality, kde má žena reálně méně práv než hospodářská zvířata. Včetně nucených sňatků nezletilých. To si Šimon Pánek opravdu myslí, že dvanáctiletá dívenka donucená ke sňatku s o čtyřicet let starším příbuzným, kterého viděla poprvé v den svatby a on s ní o pár hodin později souloží je z tohoto šťastná? Vážně? Argument, že to sami chtějí neberu! Popis jevu, kdy se někdo narodí jako otrok, je vychováván jako otrok až nakonec přijme , že je otrok je nad rámec tohoto článku. Ale v naší civilizaci bylo zvykem, že každá lidská bytost, každý člověk má u nás některá nezadatelná práva, kterých nemůže být zbaven, i kdyby sám chtěl. Ani k odsouzení u nás nestačí pouhé přiznání! Soud musí zkoumat, zda se někdo nepřiznal jen ze strachu, závislosti, hlouposti.

Přijmout právo šaría je zločin. Nic víc a nic míň.

Ještě dříve, než někdo panu Pánkovi vysvětlí, že v ČR je dle naší Ústavy podstatná změna demokratických náležitostí nepřijatelná a odpor proti takové změně legitimní, měl by mu Parlament vysvětlit ještě jednu zásadu. A to, že Do ruky, která Tě živí, se nekouše. Pokud se panu Pánkovi Česká republika tak nezdá, tak ať si nebere peníze jejích daňových poplatníků. Pokud je neodmítne sám, což pochopitelně neudělá, tak ať mu je už Parlament prostě nedá.

Ing.Zdeněk Hovorka, OSVČ