Magistrát si z nás snad dělá legraci!

Magistrát si z nás snad dělá legraci!

Rada hlavního města Prahy včera schválila Koncepční studii úprav ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí, Soudní. Takto zpracovaná studie je pro nás naprosto nepřijatelná, protože :

1. Svedením autobusové a automobilové do jednoho pruhu , navíc na tramvajový pás ruší preferenci MHD, místo plynulé dopravy vytvoří doslova „špunt“ se všemi negativními důsledky – fronty, hluk, exhalace přelití dopravy do úzkých ulic čistě obytných částí. Vzniknou tak nové dopravní fronty v místech a časech, kde dosud problém nebyl

2. Návrh zcela nesmyslně ruší mnohá parkovací stání, ačkoli jich již dnes je zde j nedostatek, aniž by byla nabídnuta náhrada

3. KS návrhem nevyjádřil souhlas žádný orgán MČ Praha 4, připomínky občanů nebyly vypořádány

4. Za lákavými počítačovými animacemi „Oázy klidu a krásných mladých lidí“ se ve skutečnosti skrývá vytvoření tíživého problému pro místní občany

5. Vzhledem k velmi negativním zkušenostem z obdobně pojatých rekonstrukcí páteřních komunikací na jiných městských částech se jeví poslední usnesení Rady hlavního města Prahy doslova vztyčeným prostředníčkem

Klub ODS v ZMČ Praha 4