Konspirace a shoda zájmů není totéž

Každý z nás zná nějakou hiearchicky organizovanou strukturu, od úřadu, přes firmu až po armádu. Existují zde nadřízené a podřízená složky, vymezené kompetence, pravomoc a odpovědnost.

Také, byť asi jen z četby nebo filmu, známe i zakonspirované organizace. Od odbojových organizací z druhé světové války, po Italskou mafii a další organizované zločinecké skupiny. Zde je jejich organizační struktura skryta, napojení podřízených na nadřízené volnější, ale pořád jde o shora řízenou strukturu. Se shodou zájmů je to jiné. Lidé se stejným zájmem reagují stejně nebo podobně a naprosto nezávisle na sobě se snaží dosáhnout stejných cílů. Zde není žádné přímé, ani skryté či rozvolněné řízení shora dolů.

Tolik na úvod. A nyní k podstatě věci.

V poslední době, zejména během nekonečného „zachraňování“ Řecka z peněz daňových poplatníků se jeden nestačí divit. Člověk nemusí být vystudovaný ekonom na to, aby řečem „renomovaných expertů na finance“ nevěřil. K tomu bohatě stačí si porovnat jejich dnešní a minulá vyjádření. To pak nevíte, jestli se máte smát nebo plakat. Během zachraňování Řecka v Eurozóně se desítky miliard řeckých, čti nikdy nesplatitelných, dluhů přelily ze soukromých bank do veřejných institucí. Zisky z řeckých rizikových přirážek byly soukromé, ztráty jsou veřejné. To se nám to podniká, když nám stát nechává zisky a znárodňuje ztráty!

A ptáte-li se, zda věřím v nějaké spiknutí bankéřů? Pochopitelně ne, o žádné spiknutí nejde. Jde o klasickou shodu zájmů, která je někdy na první pohled stejná. (Poznámka, je dokonce horší. Spiknutí může být odhaleno, účastníci postiženi podle protimonopolních zákonů apod. Lidé se shodným zájmem ne). Při zachraňování Řecka v Eurozóně mají společný zájem jak politici, kteří do projektu Eura nainvestovali příliš svého karierního kapitálu a nechtějí si přiznat pravdu, tak spekulanti, kteří to o nich vědí a staví na tom svůj business. A k tomu desítky a stovky lidí a firem na ně osobně či finančně navázaných. Ti lidé se třeba ani nikdy neviděli, nemluvili spolu, neznají se, ale jednají ve shodě podle svých zájmů.

A podobně tomu je i s jinými současnými neblahými jevy, typicky migrace a islamizace Evropy. A kritik těchto jevů není automaticky bláznivý podivín, věřící bujným konspiračním teoriím. Ne, ani zde nejde o konspiraci řízenou z nějakého ďábelského centra. Zde jde také o klasickou shodu zájmů – od imámů snících o ovládnutí Evropy, přes naivní multi – kulti novináře neschopné si přiznat, že celý život žili v bludu, po levicové politiky vidící v muslimských migrantech své budoucí voliče závislé na sociálních dávkách až po boháče z neziskovek, kteří z toho mají svůj zvrhlý byznys.

Ing. Zdeněk Hovorka